Bliv frivillig

Netværkshuset

Bliv frivillig

Som frivillig i Netværkshuset er du med til at gøre en vigtig indsats for, at flygtningene i lokalområdet lærer at forstå og begå sig i det danske samfund. Som frivillig har du mulighed for at hjælpe til med mange forskellige ting og for at bruge præcis den tid og energi, du har lyst til at bruge.

Du kan f.eks. blive lektiehjælper, sprogtræner, hverdagsrådgiver, kontakt/netværksperson, stå for sociale arrangementer og udflugter, hjælpe med sociale medier eller med fysisk vedligeholdelse af huset. Mulighederne er mange og du er også velkommen til selv at komme med ideer til relevante aktiviteter.  

For at blive frivillig skal du aftale et introduktionsmøde med daglig koordinator Melia som kan træffes på mail: koordination@netvaerkshuset.dk eller tlf.nr: 29 74 05 75. Der er også én gang pr. kvartal mulighed for at deltage i fælles introduktionsmøder for nye frivillige, hvor du kan høre mere og melde dig ind som frivillig. Næste gang er  tirsdag d. 21 januar kl. 19.00-20.00.  Tilmeld dig senest mandag d. 20.1. på koordination@netvaerkshuset.dk.

Når du starter som frivillig skal du skrive under på DRC Dansk Flygtningehjælps frivilligaftale, registreres i  DRCs frivilligdatabase og give tilladelse til indhentning af en børneattest. Når du registreres sendes et link du skal bruge.

Er du interesseret i at høre mere er du velkommen til at kontakte Melia på ovenstående kontaktinformationer. Du er også altid velkommen til at kigge forbi i husets åbningstid mandage-torsdage mellem kl. 14-19. Vi håber at se dig! 

BLIV MEDLEM AF FORENINGEN

Du kan som frivillig i Netværkshuset blive medlem af vores forening. Du skal blot betale et årligt medlemskontingent på 100 kr. Dette kan du gøre via Mobilepay på 30314 og skrive “Medlemskontingent” i emnefeltet. At være medlem giver dig ret til at deltage i og stemme til Netværkshusets Årsmøder med generalforsamling. Derudover er du med til at støtte Netværkshusets virke til gavn for mange flygtninge og kan fortsætte med at støtte Netværkshuset selvom du holder pause eller stopper som aktiv frivillig.