Frivillige

Netværkshuset

MISSION

​Det primære mål for Netværkshuset i Gentofte er at hjælpe flygtninge med at etablere sig i det danske samfund. I et tæt samarbejde med den enkelte flygtning er det vores mission at yde den fornødne hjælp til selvhjælp fra ankomsten i kommunen. At finde sin plads i det danske samfund, midlertidigt eller permanent gennem integration, er et fælles ansvar og kræver en forenet indsats mellem den enkelte flygtning, Netværkshuset, lokale myndigheder, foreninger samt enkelte borgere i kommunen. Vores vision er et værdigt liv for alle flygtninge baseret på de rettigheder og pligter, de har og at ruste dem bedst muligt til fremtiden.
Netværkshuset

DE FRIVILLIGE​

Der er ca. 200 frivillige i Netværkshuset. Alle arbejder frivilligt og ulønnet. Netværkshuset er uafhængig af partipolitik og religiøse retninger. De frivillige kommer fra et bredt spektrum i det danske politiske og kulturelle liv. Det kræver ingen særlige forudsætninger at være frivillig, men du skal skrive under på det regelsæt som Dansk flygtningehjælp har udarbejdet for det frivillige arbejde, herunder tavshedspligt og børneattest.

Fra vores side kan vi tilbyde et inspirerende, livligt sted, hvor du vil opleve et meget værdsat og meningsfyldt arbejde som frivillig. Du vil blive en del af Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe med de muligheder det giver for kurser og inspirerende møder.

Der er mulighed for at involvere sig på mange måder og dermed også afsætte et meget forskelligt tidsforbrug fra nogle få timer månedligt til specielle ad hoc opgaver til flere timers ugentligt arbejde med diverse fra lektiehælp at være kontaktperson til enkelte flygtninge/flygt-ningefamilier til at indgå i arbejdsgrupper og ledelse af huset.

Netværkshuset

MEDLEMSSKAB

Du kan som frivillig i Netværkshuset meldes ind i vores medlemsgruppe og være med til at støtte Netværkshusets arbejde til gavn for mange flygtninge. At være medlem giver dig ret til at deltage i og stemme til Netværkshusets Årsmøder med generalforsamling.

Medlemskontingentet er 100 kr.

Kontingentet kan betales via Netværkshusets bankkonto i Nordea Reg. nr. 0114, konto 6879-939-532 eller via MobilePay: 30314.

Behandling af dine oplysninger

Dansk flygtningehjælp indsamler og behandler dine oplysninger med henblik på at organisere den frivillige indsats. Vi opbevare dine oplysninger sikkert og sletter dem, når du ophører med at være frivillig. Oplysningerne bliver delt med lokale frivilligkoordinatorer og medarbejdere i Dansk Flygtningehjælp, så vi løbende kan være i kontakt med dig om dit hverv som frivillig. I den forbindelse kan vi også kontakte dig om deltagelse i Landsindsamlingen og anden støtte til organisationen.