Hvem er vi?

Netværkshuset

MISSION

Det primære mål for Netværkshuset i Gentofte er at hjælpe flygtninge med at etablere sig i det danske samfund. I et tæt samarbejde med den enkelte flygtning er det vores mission at yde den fornødne hjælp til selvhjælp fra ankomsten i kommunen. At finde sin plads i det danske samfund, midlertidigt eller permanent gennem integration, er et fælles ansvar og kræver en forenet indsats mellem den enkelte flygtning, Netværkshuset, lokale myndigheder, foreninger samt enkelte borgere i kommunen. Vores vision er et værdigt liv for alle flygtninge baseret på de rettigheder og pligter, de har og at ruste dem bedst muligt til fremtiden.
Netværkshuset

Om

Netværkshuset blev etableret sommeren 1999 i et samarbejde mellem Netværksgruppen for Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp og Gentofte Kommune.

Netværkshuset er et møde- og aktivitetshus for flygtninge/indvandrere og frivillige med det formål at støtte flygtningenes optagelse og integration i det danske samfund. Gentoftes flygtninge kommer fra mange forskellige lande, men pt. flest fra Syrien og Eritrea. Hver enkelt flygtning har en lang, dramatisk og ofte traumatisk historie bag sig, inden de ofte ved et tilfælde er havnet i Danmark. De er flygtet fra krig, undertrykkelse, forfølgelse og umulige politiske vilkår. Mange oplever Danmark som et velordnet land, det er trygt at være i, men oplever også det danske samfund som lukket og vanskeligt at komme ind i. Vi byder alle velkommen til at tage et kig forbi, og hvis man har lyst, at give en hånd med. Netværkshuset er stolte af vores over 200 frivillige, der gør huset til en realitet. Vi har netop fejret vores 20 års jubilæum og ser frem til flere gode år i fremtiden. Med bestyrelsen, den daglige koordinater og indsatsen fra alle vores frivillige og brugere, gør vi vores del i at byde folk fra hele kloden et hjerteligt velkommen til Danmark.
Netværkshuset

HISTORIE

Netværksgruppen blev etableret i 1997 af fem gentofteborgere som en protest mod kommunens holdning til at tage imod det stigende antal af flygtninge, der kom til landet i slutningen af 1990´erne især som følge af konflikterne på Balkanhalvøen. Kommunerne på Københavns vestegn havde taget imod mange flygtninge, og de ønskede at også andre kommuner, bl.a. dem nord for København skulle påtage sig at tage imod nye flygtninge. En ny integrationslov blev vedtaget i 1998. Med loven blev integration af nytilkomne placeret hos kommunerne, og der blev opsat faste rammer omkring opgaven i form af et helt nyt system af sociale ydelser og services, hvor velfærdsstaten skulle lære nytilkomne at blive borgere med vægt på rettigheder og pligter. Netværksgruppen tog kontakt til kommunen med henblik på at etablere et samarbejde omkring modtagelsen og integration af flygtningene. Kommunen indså snart, at netværksgruppen ville være en værdifuld samarbejdspartner i fremtiden. Kommunen har siden hjulpet med både at finde et værested, fra 1998 Netværkshuset i Gentofte på Ericavej og med midler til både drift og løn til en ansat koordinator. Dansk Flygtningehjælp har lige fra starten været en stor støtte i arbejdet med rådgivning og kurser, og Netværkshuset er i dag organisatorisk knyttet til Dansk Flygtningehjælp med deraf følgende retningslinjer for arbejdet. Igennem de forløbne 20 år har Netværkshuset været begunstiget af mange borgeres frivillige indsats og et stadig mere udbygget netværk til kommunens mange foreninger. Langt de fleste flygtninge, der ankommer til kommunen, tager imod tilbuddet om hjælp, og ikke så få flygtninge bliver med tiden selv frivillige i arbejdet i Netværkshuset.