Velkommen til

Netværkshuset

i Gentofte Kommune

En del af DRC Dansk Flygtningehjælp

Netværkshuset holder sommerlukket i hele juli måned og
åbner igen mandag d. 5 august

I juli holder vi huset åbent alle onsdage fra kl. 14:00-19:00 for hyggeligt socialt samvær

Det primære mål for Netværkshuset i Gentofte er at hjælpe flygtninge og etniske minoriteter med at etablere sig i det danske samfund. I et tæt samarbejde med den enkelte flygtning er det vores mission at yde den fornødne hjælp til selvhjælp fra ankomsten i kommunen. At finde sin plads i det danske samfund, midlertidigt eller permanent gennem integration, er et fælles ansvar og kræver en forenet indsats mellem den enkelte flygtning, Netværkshuset, lokale myndigheder, foreninger samt enkelte borgere i kommunen. Vores vision er et værdigt liv for alle flygtninge baseret på de rettigheder og pligter, de har og at ruste dem bedst muligt til fremtiden.

25 års hjælp til flygtninge

Den samlede video, der blev udgivet i forbindelse med Netværkshusets 25 års jubilæum i 2023

Læs hæftet, som er udgivet i januar 2023 i anledning af 25-års jubilæet for Netværksgruppen i Gentofte.

Videoer, som er blevet udgivet i forbindelse med Netværkshusets 25 års jubilæum i 2023

Velkommen i Netværkshuset

Samtaler med husets brugere og frivillige

Samtale med initiativtager og æresmedlem

Videoerne er produceret af journalisten Jan Kjær.

Kommende aktiviteter

Gåtur i Dyrehaven
Onsdag d. 19 juni
kl. 13:00-16:00 ca.

Kom med på den ugentlige onsdags-gåtur. Denne gang går turen til Dyrehaven i Klampenborg. Der er afgang fra Netværkshuset kl. 13. Alle er velkomne!


Sommerreception for frivillige
Fredag d. 21. juni
kl. 16:00-18:00

Alle frivillige i Netværkshuset inviteres til hyggelig sommerreception, hvor vi taler om året der gik og kommende aktiviteter og ønsker hinanden en god sommer. Tilmeld jer på mail: koordination@netvaerkshuset.dk seneste torsdag d. 20 juni.


Tur til Vikingeskibsmuseet
Søndag d. 23 juni
kl. 9:00-16.00 ca.

Kom med på en spændende tur til Vikingeskibsmuseet i Roskilde, hvor vi får en rundvisning og lærer om bygning af vikingeskibe. Deltagelse koster 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn. Medbring selv madpakke og drikkelse. Netværkshuset giver en is. Vi mødes i Netværkshuset kl. 9.00 og er tilbage ca. kl. 16.00. Tilmelding i Netværkshuset senest torsdag d. 20 juni.

Bliv frivillig

Der er et menneske i dit lokalområde, som har brug for din støtte

Bliv MEDLEM

Som medlem støtter du Netværkshusetprogram

Maj – juni 2024

Børn i legerum
Lektiehjælp-sprogtræning i Netværkshuset
Tur med Netværkshuset
klinteborg-671-scaled.jpg

Lektiecafé med Mohammed og Bisan

Videoerne er produceret af DRC Dansk Flygtningehjælp.