BESTYRELSEN

Bestyrelsen, hvis medlemmer vælges på Årsmødet, står for den overordnede ledelse og drift af Netværkshuset. Bestyrelsen består af frivillig indsats og er med til at planlægge Netværkshusets drift.

Netværkshuset

BESTYRELSENS ARBEJDE​

Bestyrelsen har i samarbejde med daglig koordinator ansvaret for at informere brugere og frivillige via hjemmesiden og Facebook. Derudover udarbejdes der hver 4. måned et program med de aktiviteter, der udbydes til brugerne. Programmet udfærdiges i såvel printet som elektronisk form.

Bestyrelsen sørger ligeledes for at de fysiske rammer i Netværkshuset opdateres og holdes ved lige. Det drejer sig om computere, bibliotek, legerum, haven samt rummene i almindelighed med stole, borde, lamper mv.
Netværkshuset

ADMINISTRATION

Alt kontakt angående den daglige drift bør henvendes til den daglige koordinator enten på telefon eller e-mail. Har du spørgsmål om events, frivillig indsats eller lign. kan disse henvendes til daglig koordinator såvel som formanden for Netværkshuset.

 

DAGLIG KOORDINATOR

Melia Koutina Nielsen
TELEFON: + 45 39 65 05 75
MOBIL: + 45 29 74 05 75
E-MAIL: koordination@netvaerkshuset.dk

Netværkshuset

BESTYRELSENS MEDLEMMER

FORMAND OG KASSERER
Jens Vinther Frederiksen
TELEFON: +45 30 74 60 27
E-MAIL: jensvintherf@gmail.com

NÆSTFORMAND
Hubert Becker Jostes
TELEFON: +45 20 82 65 45
E-MAIL: hubert@bejo.dk

MEDLEM
Ellen-Margrethe Andersen
TELEFON: +45 26 60 34 59
E-MAIL: ema@smunch.dk

MEDLEM
Myssoun Seifalla
TELEFON: +45 27 18 96 29
E-MAIL: myssounkarim@hotmail.com

MEDLEM OG SEKRETÆR
Jeanne Lentz
E-MAIL:  jeannelentz@gmail.com

MEDLEM
Mathias Søgaard
E-MAIL: mathias-gaard@hotmail.com

MEDLEM
Sulaiman Al Baker
E-MAIL: solyman87soso@hotmail.com

SUPPLEANT
Bodil Jensen 
E-MAIL: bodilj52@gmail.com

SUPPLEANT
Sawsan Hakim
E-MAIL: sawsanhakim75@gmail.com

SUPPLEANT
Salah Eddin Tenb
E-MAIL: salah7dk@gmail.com