BESTYRELSEN

Bestyrelsen, hvis medlemmer vælges på Årsmødet, står for den overordnede ledelse og drift af Netværkshuset. Bestyrelsen består af frivillig indsats og er med til at planlægge Netværkshusets drift.

Netværkshuset

BESTYRELSENS struktur og ARBEJDE

Bestyrelsen arbejder ud fra en flad struktur, hvor opgaver og ansvar fordeles blandt alle bestyrelsens medlemmer og suppleanter, som sammen løfter opgaven med drift og ledelse af foreningen. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt valgt, at have to forpersoner, der deles om opgaven at lede og facilitere bestyrelsesmøder. Et forretningsudvalg bestående af de to forpersoner, kassereren og den ansatte daglige koordinator (der fungerer som sekretær) træffer mindre beslutninger og orienterer resten af bestyrelsen mellem bestyrelsesmøderne, der afholdes én gange om måneden. 

Bestyrelsen og daglig koordinator har ansvaret for at informere brugere og frivillige via mails, hjemmesiden og Facebook. Derudover udarbejdes der hver 4. måned et program med de aktiviteter, der udbydes til brugerne. Programmet udfærdiges i såvel printet som elektronisk form.

Bestyrelsen sørger ligeledes for at de fysiske rammer i Netværkshuset opdateres og holdes ved lige. Det drejer sig om computere, bibliotek, legerum, haven samt rummene i almindelighed med stole, borde, lamper mv.
Netværkshuset

ADMINISTRATION

Alt kontakt angående den daglige drift bør henvendes til den daglige koordinator enten på telefon eller e-mail. Har du spørgsmål om events, frivillig indsats eller lignende kan disse henvendes til daglig koordinator såvel som forpersonerne i Netværkshuset.

 

DAGLIG KOORDINATOR

Melia Koutina Nielsen
TELEFON: + 45 29 74 05 75
E-MAIL: koordination@netvaerkshuset.dk

Netværkshuset

BESTYRELSENS MEDLEMMER

FORPERSON

                    Hubert Becker Jostes                                           TELEFON: +45 20 82 65 45                    E-MAIL: hubert@bejo.dk

FORPERSON

Bodil Jensen
TELEFON: +45 26 84 58 26
E-MAIL: bodil52@gmail.com

KASSERER

 Jens Vinther Frederiksen
                    TELEFON: +45 30 74 60 27                         E-MAIL: jensvintherf@gmail.com

MEDLEM

Myssoun Seifalla
TELEFON: +45 27 18 96 29
E-MAIL: myssounkarim@hotmail.com

MEDLEM

Maria Motamassek
TELEFON: +45 26 32 69 76
E-MAIL: mariamaria900@gmail.com

MEDLEM

Sara Yamini
TELEFON: +45 91 81 66 67
E-MAIL:     sarayamini@outlook.com

placeholder.png
MEDLEM

Mohammed Jaafar
         TELEFON: +45 22 41 10 06             E-MAIL: maxamedjacfarugas@hotmail.com

SUPPLEANT

Keld Tørnqvist
TELEFON: +45 51 39 05 25
E-MAIL: kt@kt-c.dk

SUPPLEANT

Ellen Margrethe Andersen
TELEFON: +45 39 67 48 70
E-MAIL: ema@smunch.dk

SUPPLEANT

Robert Kristensen Udmark
TELEFON: +45 51 19 89 29
E-MAIL: robertu@outlook.dk